album-2“Утрото“New Wave  нумера во темпо 171,  d  мол,  ISRC MK-A95-13-00001. Снимена е во студио Rockandroll & Гиновски. Гостува Дарко Спасовски на тапани, а може да се слушне  и доунлодира на .

MP3 верзија е достапна за слушање и доунлодирање на   last

Текст MIDI Матрица

„Погледни го градот“, New Wave  нумера која почнува со секција гудачи во темпо 70, за да прерасне во темпо 160 од  Cis, ISRC MK-A95-13-00002.Снимена е во студио Rockandroll, а може да се слушне на .

MP3 верзија е достапна за слушање и доунлодирање на   last

Текст MIDI Матрица

„Како ли изгледа вечноста?“ е нумера која може да се карактериизриа како „so 80-s“. Дури и во нејзиното снимање се користени инструменти од 80-та како на пример Korg MS-20. На песната гостува Лаура Крлиу како вокал. Темпо 160, Fis мол, ISRC MK-A95-13-00003. Снимена е во студио Rock and Roll, а може да се слушне на .

MP3 верзија е достапна за слушање и доунлодирање на   last

 

Текст MIDI Матрица

„Падот на Византија“ е нумера која е создавана во 1985 – завршена во 2012. (Тоа е време кога сегашните членови на Вокално Инструменталниот состав Вокс – беа членови на Гино де Гаги и настапуваа на Рок Фест 1984, на кој победи групата  Падот на Византија. (Темпо 107, ц мол, ISRC MK-A95-13-00004). Снимена е во студио Rockandroll а може да се слушне на .

MP3 верзија е достапна за слушање и доунлодирање на   last

Текст MIDI Матрица

„Кога воздухот на тебе ќе мириса“ е единствена нумера создадена во 21 – от век. Оригинално е програмирама  од Мајо на  Kurzweil  PC 361,  а потоа  развиена од PJ, Гино, Ѓоле. Замислена е како  Tribute за  Passenger / Iggy Pop. (Темпо 120, а мол, ISRC MK-A95-13-00005) . Претставува веројатно најзрела лирика на целиот албум. Снимена е во студио „Гиновски“. Може да се слушне на

MP3 верзија е достапна за слушање и доунлодирање на   last

Текст MIDI Матрица

„Ти дали знаеш каде можеби“ е рокабили нумера,која на прв поглед личи на „лесна “ песна.  Повеќеслојноста на текстот дава посебна димензија. Снимана е во студио „Гиновски“. ( Темпо 160, Ц дур, ISRC MK-A95-13-00006). Може да се слушне на

MP3 верзија е достапна за слушање и доунлодирање на   last

Текст MIDI Матрица

„Толку Тажен Ден“ „беше прогласена“ за  The Greatest Hit уште во 1987 кога е создадена. Reggae, New Wave како од 80 – те години.( Темпо 118, Ц мол, ISRC MK-A95-13-00007). Снимена е во студио „Гиновски“. Може да се слушне на

MP3 верзија е достапна за слушање и доунлодирање на   last

Текст MIDI Матрица

„Вечерва“ е во блуз и slow rock стил. Таа е единствена 6/8 нумера. Снимена е во студио Rockandroll. Може да се слушне на 

MP3 верзија е достапна за слушање и доунлодирање на   last

Текст MIDI Матрица

 

 

 

English